Ensiapu-koulutus siirretään ensi vuodella vähäisen osallistujamäärän vuoksi.